POLITYKA JAKOŚCI
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku

Realizując swoje zadania statutowe i stawiając sobie za główny cel zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, postanowiliśmy wprowadzić ujednolicone, nowoczesne i efektywne zasady działania:

Dyrekcja MOSiR zapewnia, że niniejsza polityka jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich jej pracowników.