Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Teren jest ogrodzony.

W skład boiska wchodzą następujące urządzenia:

- kosze stalowe z siatką, zakotwione w gruncie – 2 szt.

- regulamin korzystania z wraz z numerami telefonów – 1 szt.