Bilet specjalny (45 min.) – 1,00 zł brutto
(“Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus”)
Bilet normalny (45 min.) – 5,00 zł brutto
Bilet ulgowy (45 min.) – 3,00 zł brutto

Karnet normalny (10 wejść) – 45,00 zł brutto (ważny przez 1 miesiąc)
Karnet normalny (20 wejść) – 75,00 zł brutto (ważny przez 2 miesiące)
Karnet ulgowy (10 wejść) – 25,00 zł brutto (ważny przez 1 miesiąc)
Karnet ulgowy (20 wejść) – 40,00 zł brutto (ważny przez 2 miesiące)

Cena udostępnienia 1 toru – 17,00 zł brutto
Cena udostępnienia brodzika – 34,00 zł brutto
Cena udostępnienia całego basenu – 136,00 zł brutto

Bilet ulgowy przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się i po okazaniu legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej.
Bilet, karnet, kartę wolnego wstępu należy przed wejściem na pływalnię okazać do kontroli ratownikowi.

Kaucja za kluczyk do szafki ubraniowej – 5 zł brutto (zostaje zwrócona po oddaniu kluczyka do szafki)

* Wejście zawsze o pełnej godzinie (przerwa 15 min.) – np. 15.00, 16.00, 17.00