Cennik wynajmu obiektów sportowych będących w zarządzie

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku lub w innych jednostkach podległych,

mających w zarządzie obiekty sportowo-rekreacyjne.

 

Obiekt / usługa

  Czas    

Cena netto

Cena brutto

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku ul. Żwirki i Wigury 2

Wynajem boiska głównego 

90 min

406,50 zł

500 zł

Wynajem boiska głównego z szatniami 

120 min

609,76 zł

750 zł

Wynajem boiska głównego z szatniami i spikerką 

120 min

772,36 zł

950 zł

Wynajem połowy boiska głównego 

90 min

203,25  zł

250 zł

Wynajem połowy boiska głównego z szatnią 

120 min

284,55 zł

350 zł

Wynajem połowy boiska głównego z szatnią i spikerką 

120 min

345,53 zł

425 zł

Wynajem pełnowymiarowego boiska bocznego

90 min

203,25 zł

250 zł

Wynajem pełnowymiarowego boiska bocznego z szatniami 

120 min

447,15 zł

550 zł

Wynajem pełnowymiarowego boiska bocznego z szatniami i spikerką

120 min

609,76 zł

750 zł

Wynajem połowy pełnowymiarowego boiska bocznego  

90 min

101,63 zł

125 zł

Wynajem boiska treningowego (A i B) 

90 min

121,95 zł

150 zł

Oświetlenie pełnowymiarowego boiska bocznego (ryczałtowa opłata za energię elektryczną)

90 min

162,60 zł

200 zł

Wynajem pełnowymiarowego boiska „Słoneczna Polana” 1

90 min

203,25 zł

250 zł

Wynajem połowy pełnowymiarowego boiska „Słoneczna Polana” 1

90 min

101,63 zł

125 zł

Wynajem jednego kortu tenisowego

60 min

12,20 zł

15 zł

Korty tenisowe - imienny karnet sezonowy

sezon

121,95 zł

150 zł

Korty tenisowe - imienny karnet rodzinny (max. 2 os. w najbliższym pokrewieństwie, tzn. mąż, żona, dzieci)

sezon

162,60 zł

200 zł

Rezerwacja kortu na określony dzień i określoną godz. (co najmniej z 24 godz. wyprzedzeniem)

n/d

4,07 zł

5 zł

Wynajem szatni

90 min

81,30 zł

100 zł

Wynajem szatni sędziowskiej

90 min

40,65 zł

50 zł

Wynajem pomieszczenia spikera wraz z nagłośnieniem

120 min

81,30 zł

100 zł

Wynajem sali konferencyjnej nr 1

60 min

24,39 zł

30 zł

Wynajem sali konferencyjnej nr 2

60 min

16,26 zł

20 zł

Wynajem magazynku na sprzęt

miesiąc

81,30 zł

100 zł

Wynajem biura (pomieszczenia antydopingowego)

miesiąc

243,90 zł

300 zł

Wynajem bieżni lekkoatletycznej 1

60 min

40,65 zł

50 zł

Wynajem skateparku 1

60 min

203,25 zł

250 zł

Oświetlenie skateparku  (ryczałtowa opłata za energię elektryczną) 1

60 min

81,30 zł

100 zł

Wynajem lodowiska 1

60 min

121,95 zł

150 zł

Oświetlenie lodowiska (ryczałtowa opłata za energię elektryczną) 1

60 min

40,65 zł

50 zł

Wynajem przyrządów street workout 1

60 min

81,30 zł

100 zł

Wynajem placu zabaw 1 

60 min

406,50 zł

500 zł

Wynajem boiska do siatkówki plażowej 1

60 min

48,78 zł

60 zł

Wynajem toalet 1

120 min

97,56 zł

120 zł

Wynajem parkingu

60 min

24,39 zł

30 zł

Wynajem placu głównego

60 min

24,39 zł

30 zł

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku ul. Oboźna 18

Wynajem boiska

90 min

243,90 zł

300 zł

Wynajem boiska z szatniami

90 min

447,15 zł

550 zł

Wynajem boiska z szatniami (obsługa meczu)

120 min

487,80 zł

600 zł

Wynajem połowy boiska 

90 min

121,95 zł

150 zł

Wynajem połowy boiska z szatnią

90 min

203,25 zł

250 zł

Oświetlenie boiska (ryczałtowa opłata za energię elektryczną)

90 min

162,60 zł

200 zł

Wynajem szatni

90 min

81,30 zł

100 zł

Wynajem szatni sędziowskiej

90 min

40,65 zł

50 zł

Wynajem magazynku na sprzęt

miesiąc

81,30 zł

100 zł

Wynajem biura (pomieszczenia antydopingowego)

miesiąc

243,90 zł

300 zł

Wynajem parkingu

60 min

24,39 zł

30 zł

 

  *Obiekty nie ujęte w cenniku mają charakter ogólnodostępny i pracują zgodnie z wewnętrznymi regulaminami.

Objaśnienia:

1 Ceny wynajmu / usług dotyczą przypadków,  kiedy dany podmiot wyraża chęć korzystania z  danego obiektu na wyłączność.

 

1. Ustala się następujące zasady stosowania zniżek i zwolnień w opłatach za korzystanie z obiektów i urządzeń prowadzonych przez Miasto Kraśnik:
1) ustala się zniżkę w opłacie za indywidualne korzystanie z obiektów i urządzeń w wysokości do 50% stawki dla dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 25 roku życia, emerytów, rencistów, inwalidów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
2) ustala się zniżkę w opłacie za korzystanie z obiektów i urządzeń w wysokości 50% dla posiadaczy:
     a) Karty Programu: „ Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus”;
     b) Karty Dużej Rodziny wydanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.);
3) ustala się zniżkę w opłacie za korzystanie z obiektów i urządzeń w wysokości 99% dla jednostek organizacyjnych miasta, klubów sportowych oraz innych organizacji niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania publiczne miasta na podstawie zawartych umów;
4) z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w celu realizacji zajęć dydaktycznych zwalnia się jednostki oświatowe, dla których Miasto jest organem prowadzącym;
5) z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń zwalnia się dzieci do lat 3, będące pod opieką osoby dorosłej;


2. Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w celu organizacji imprez:
1) jednostki organizacyjne miasta, kluby sportowe oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania publiczne miasta na podstawie zawartych umów, wspomagają proces edukacyjny w zakresie kultury fizycznej lub realizują programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto;
2) organizatorów imprez zleconych przez Miasto lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta Kraśnik.