Bilet normalny (całodniowy) – 6,00 zł
Bilet ulgowy (całodniowy) – 4,00 zł
Bilet całodniowy oznacza jedno wejście tzn. po opuszczeniu pływalni nie można na nią ponownie wejść za ten sam bilet
Bilet ulgowy przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się i po okazaniu legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej.
Udostępnienie 1 toru na 1 godz. lekcyj. (dotyczy grup pływackich) – 50 zł brutto