Rodzaj zajęć

Dzień Tygodnia

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

Instruktor

Fitness

Poniedziałek

9.00-10.00

CKiP

Natalia

Wtorek

8.00-9.00

CKiP

Kamila

9.00-10.00

Klub Senior

Jakub

17.00-18.00

SP4

Paulina

18.30-19.30

Hala im. Gołasia

Kamila

SP2

Karolina

Środa

8.30-9.30

CKiP

Kamila

Czwartek

9.00-10.00

Klub Senior

Jakub

17.00-18.00

SP4

Paulina

18.30-19.30

Hala im. Gołasia

Kamila

SP2

Karolina

Piątek

9.00-10.00

CKiP

Natalia

Zumba

Czwartek

20.00-21.00

ODK „Czerwoniaki”

Sylwia