Udostępnienie jednego kortu na 1 godz. – 15 zł brutto za kort
Imienny karnet sezonowy – 150 zł brutto
Imienny karnet rodzinny (max. 2 os. w najbliższym pokrewieństwie, tzn. mąż, żona, dzieci) -200 zł brutto
Rezerwacja kortu na określony dzień i określoną godz. (co najmniej z 24 godz. wyprzedzeniem) – 5 zł brutto
REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH