tel. (81) 825 15 78 biuro@mosir-krasnik.pl

h bip

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

DSC 0315 

Boisko

Boisko powstało w 1955 roku a rok później cały stadion został uznany jako jeden z najładniejszych w województwie.

 

DSC 1060 

Plac zabaw

Plac zabaw z licznymi urządzeniami to ulubione miejsce zabawy dla dzieci i odpoczynku dla rodziców.

 

DSC 0735 

Skatepark

Oddany do użytkowników we wrześniu 2009 roku Skatepark cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kraśnickiej młodzieży.

 

mosir

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Kraśniku w dniu 01 stycznia 1998 roku.

MOSiR jest samorządową jednostką budżetową miasta Kraśnik realizującą zadania zgodnie ze Statutem uchwalonym przez Radę Miejską w Kraśniku z dnia 27.02.2003 roku. Realizuje zadania miasta Kraśnik w zakresie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotne w oparciu o przekazane w zarząd mienie komunalne.

Do zadań głównych ośrodka należy:

 • Utrzymywanie w gotowości technicznej i eksploracyjnej terenów, obiektów sportowych i rekreacyjnych.
 • Udostępnianie posiadanej bazy sportowej społeczeństwu, organizacjom i zakładom pracy.
 • Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez:
  – organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych własnych oraz zleconych
  – propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form sportu i rekreacji
Stworzone przez MOSIR