Kluby sportowe działające przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji :