INFORMACJA!

W dniu 22.02.2020 r.(sobota)

pływalnia kryta czynna od godziny 15:00

 zapraszamy na